امروز: یکشنبه 27-اسفند-1396 / الأحد 02-رجب-1439 / Sunday 2018-March-18

مناسبت روز
پیام روز :

اموزش تیمم

اموزش تیمم

بسمه تعالی
حلقه با صلواتی بر محمد ال محمد اغاز گردیدو برادر بسیجی اقای پاکسیرت چند ایه کلام مجید تلاوت نمود و سرگروه محترم حلقه اقای محمد رحیمی موضوع اموزش تیمم را مطرح نمودند و متربیان در مورد موضوع مدنظر بحث و جدال نمودند و اموزش تیمم ب شرح ذیل می باشد

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که بجای وضو و یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.
آموزش-تیمم-1